ENERGOPROJEKT - Projekty Energetyczne Nasielsk

PROJEKTUJEMY Z ENERGIĄ – Sprawdź nasz zakres oferowanych usług! Działamy w okolicach Nasielska, Ciechanowa, Pułtuska, Płońska i lokalizacjach ościennych.

O NAS

Firma ENERGOPROJEKT została założona w czerwcu 2013 r., choć jej pomysłodawca i założyciel posiada doświadczenie zawodowe od 2002 r.
W tym czasie oprócz wdrożenia się w rynek branżowy zadbano o kwalifikacje zawodowe.
Nasza wiedza naukowa jest potwierdzona dyplomami ukończenia studiów wyższych na kierunku elektrotechniki i automatyki oraz specjalności elektroenergetyka na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej.

NASZE USŁUGI

 • OZE Projekt
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Sieci elektroenergetyczne SN i nn
 • Adaptacje projektów budowlanych
 • Doradztwo w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • Instalacje elektryczne
 • Kompensacja mocy biernej
 • Nadzory budowlane
 • Oceny stanu technicznego opinie i ekspertyzy
 • Odnawialne źródła energii
 • Oświetlenie drogowe
 • Oświetlenie obiektów architektonicznych i krajobrazu
 • Oświetlenie wewnętrzne
 • Pomiary instalacji elektrycznych
 • Zapewniamy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, a także profesjonalne doradztwo techniczne
 • Analiza możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji naziemnej lub na dachu budynku
 • Inwertery sieciowe, hybrydowe, bateryjne, stosowane w instalacjach fotowoltaicznych
 • Magazyny energii – przegląd rozwiązań technicznych, sposoby połączenia z instalacją fotowoltaiczną istniejącą lub projektowaną dla mikroinstalacji, małych instalacji, farm fotowoltaicznych
 • Realizujemy projekty instalacji fotowoltaicznych wraz ze szczegółowym doradztwem technicznym
 • Przygotowujemy dokumenty do przedsiębiorstwa energetycznego (ENERGA, PGE, itp.) w celu złożenia z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
 • Sporządzamy projekty techniczne stacji transformatorowych SN/nn dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 100 kW do 630 kW oraz większych, 1 MW do kilku MW w postaci stacji kontenerowych 1- i 2-transformatorowych
 • Profesjonalne podejście do każdej inwestycji PV potwierdzone przez zadowolonych klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, przedsiębiorców, wykonawców generalnych, inwestorów
 • Wykonanie projektów budowlanych linii napowietrznych, kablowych, SN, nn, stacji transformatorowych SN/nn.
 • Przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych przyłączy do budynków.

Wykonywanie adaptacji projektów elektrycznych do indywidualnych potrzeb, dostosowanych do lokalnych warunków oraz przystosowanie projektu do wymogów prawa budowlanego.

Aranżacje, inspiracje i pomysły oświetlenia od koncepcji po efekt końcowy:

 • dla obiektów architektury i krajobrazu
 • dla terenów sportowych i rekreacyjnych
 • dla ogrodów zimowych, tarasów
 • dla wnętrz biurowych, usługowych, sklepów, supermarketów, restauracji, hoteli, itp.

Pełen zakres doradztwa i projektowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w obiektach sportowych, na terenach rekreacyjnych, placach, parkach.

Projekty oświetlenia i zasilania w energię elektryczną z sieci energetycznej, a także z systemu fotowoltaicznego, agregatu prądotwórczego, itp.

Doradztwo techniczne w zakresie doboru kondensatorów i dławików do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej.

 • Sprawowanie nadzoru budowlanego w branży elektrycznej.
 • Prowadzenie kontroli robót elektrycznych w obiektach kubaturowych.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży energetycznej przy budowie i przebudowie dróg gminnych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad.
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej.
 • Wystawianie opinii technicznych i ekspertyz instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych.
 • Przygotowywanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej obiektów użyteczności publicznej, bloków mieszkalnych.

OZE – inwestycja w ekologiczną i ekonomiczną przyszłość.

 • Sporządzanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w celu zgłoszenia na wymianę licznika energii elektrycznej.
 • Uzgadnianie projektów PV pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 • Doradztwo w zakresie doboru paneli słonecznych, inwerterów AC/DC.

Jesteśmy certyfikowanym instalatorem OZE, posiadamy w tym zakresie certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Propozycje kreatywnego, nowoczesnego podejścia do oświetlenia dróg, chodników, placów, boisk i innych obiektów sportowych.
 • Wdrażanie energooszczędnych i inteligentnych systemów oświetlenia drogowego dedykowane dla gmin i innych zarządców dróg.

Aranżacja oświetlenia budynków, placów, parków, molo, terenów rekreacyjnych i innych obiektów krajobrazu w celu wydobycia doskonałego klimatu oświetlenia obiektów plenerowych, tarasów, patio, ogrodów, fasady budynków, dekoracja barwnym światłem budynków, budowli, elewacji, elementów architektury, itp.

 • Koncepcje projektowe i doradztwo w zakresie oświetlenia w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, parkingach podziemnych, itp.
 • Profesjonalny dobór opraw oświetleniowych i nowoczesnych rozwiązań sterowania oświetleniem.
 • Projektowanie oświetlenia dla inteligentnego domu tworząc idealny nastrój w salonie, praktyczne oświetlenie w kuchni, komfortowe światło w pokojach do pracy.
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych.
 • Sporządzanie protokołów badań urządzeń elektrycznych.

REALIZACJE