O NAS

Firma ENERGOPROJEKT została założona
w czerwcu 2013 r., choć jej pomysłodawca
i założyciel posiada doświadczenie zawodowe od 2002 r.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego fundamentem są:

  • wiedza
  • praktyka
  • wysokie kwalifikacje

W tym czasie oprócz wdrożenia się w rynek branżowy zadbano o kwalifikacje zawodowe.
Nasza wiedza naukowa jest potwierdzona dyplomami ukończenia studiów wyższych
na kierunku elektrotechniki i automatyki
oraz specjalności elektroenergetyka na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej.

Regularnie poszerzamy portfolio

Innowacje w instalacjach elektrycznych to nasza codzienność. Szkolimy się, by odpowiadać na Państwa potrzeby.
W działaniu kierujemy się fachową wiedzą i rzetelną pracą. Oferujemy usługi projektowe w nowoczesnym oraz solidnym wydaniu. Nasz autorytet budujemy krok po kroku.
Wiemy, że zdobywane wykształcenie, podnoszenie kwalifikacji i wieloletnie doświadczenie są elementami naszej wspólnej tradycji.

Dalszy rozwój zawodowy to zdobycie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonujemy projekty linii napowietrznych i kablowych SN i nn, stacji transformatorowych SN/nn, przyłączy energetycznych do zasilania budynków,
a także projekty budowlane linii oświetlenia drogowego w szczególności na zamówienie gmin, powiatów, GDDKiA.

Zdobyte umiejętności przekładamy na konkretne działania

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest także posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji.
Posiadamy również umiejętności zdobyte w prestiżowym projekcie „Akademii Budownictwa – Audytor Energetyczny” z zakresu certyfikacji energetycznej budynków
i wykorzystania technik ICT do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Stawiamy na rozwój

Urząd Dozoru Technicznego nadał nam Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii,
dzięki czemu wykonujemy dokumentacje techniczne instalacji systemów PV
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych OZE. Dynamicznie rozwijająca się branża PV w zakresie magazynów energii stwarza znakomite możliwości wykorzystania energii słonecznej do zasilania odbiorów w domach jednorodzinnych, zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, stacji ładowania samochodów elektrycznych. W zakresie dużych magazynów energii przedstawiamy szeroki wachlarz rozwiązań technicznych, które spełnią oczekiwania inwestora i będą optymalnie dopasowane.
Wizja rozwoju dzięki innowacjom w instalacjach elektrycznych pozwala rozszerzać nasze portfolio o nowe kierunki i specjalizacje.
Wieloletnia rzetelna i fachowa działalność pozwoliła nam wypracować znaczącą pozycję na rynku.
Specyfika kontaktów z klientami umożliwia oferowanie usług projektowych w nowoczesnym wydaniu.

Projekty realizujemy w takich miastach jak Nasielsk, Ciechanów, Pułtusk, Płońsk, Warszawa i okolice.