REALIZACJE EnergoProjekt

W naszym portfolio znajdują się usługi projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonujemy projekty budowlane elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN i nn, stacji transformatorowych SN/nn, przyłączy energetycznych do zasilania budynków, projekty budowlane linii oświetlenia drogowego, w tym na zamówienie gmin, powiatów, GDDKiA.

Realizujemy dokumentacje projektowe przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznych dla ENERGA-Operator SA, PGE Dystrybucja SA oraz dla inwestorów indywidualnych, firm.
Specjalizujemy się również w sporządzaniu dokumentacji technicznej zasilania w energię elektryczną obiektów przemysłowych, farm fotowoltaicznych.
Prowadzimy doradztwo w zakresie kompensacji mocy biernej.
Wykonujemy pomiary parametrów instalacji elektrycznych oraz sporządzamy odpowiednie dokumenty wymagane przepisami dla starostwa, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonujemy dokumentacje techniczne instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych OZE.
Na potrzeby PKN Orlen SA opracowaliśmy projekt stacji transformatorowej wraz z instalacją do zasilania ładowarek samochodów elektrycznych.

Świadczyliśmy również usługi w zakresie nadzoru budowlanego w branży elektrycznej. Prowadziliśmy m. in. nadzory nad przebudową linii kablowej oświetlenia drogi wojewódzkiej w Sochaczewie.
Pełniliśmy funkcję głównego inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczących przebudowy linii WN 110 kV, sieci SN 15 kV, sieci nn 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nn, budowy linii kablowych do zasilania obiektów mostowych, systemu zarządzania ruchem drogowym, linii kablowych oświetlenia drogowego i terenów MOP przy budowie drogi ekspresowej S7 Warszawa – Gdańsk.