USŁUGI

Działalność firmy skupia się w szczególności na następujących usługach:

 • wykonywanie projektów budowlanych w branży elektrycznej, w tym elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/nn, linii napowietrznych i kablowych nn-0,4 kV, przyłączy napowietrznych i kablowych z szafkami do rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej
 • sporządzanie dokumentacji projektowych wewnętrznych instalacji elektrycznych
 • wykonywanie dokumentacji technicznych odnawialnych źródeł energii (OZE), mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) on-grid i off-grid
 • consulting, doradztwo techniczne w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
 • kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej
 • nadzory budowlane wykonywanych instalacji elektrycznych w budynkach, na terenach zewnętrznych, drogach
 • pomiary parametrów technicznych instalacji elektrycznych
 • oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych; posiadamy certyfikat OZE i wpis do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Dokumentacje techniczne sporządzamy i przetwarzamy w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem map cyfrowych, plików wektorowych.
Prowadzimy doradztwo w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.
Projekty instalacyjne dostosowywane są do innowacyjnych powiązań instalacji elektrycznej z Internetem, wewnętrzną siecią teleinformatyczną przewodową i bezprzewodową.
Zlecenie klienta traktujemy indywidualnie, ukierunkowane na spełnienie oczekiwań.

 • OZE Projekt
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Sieci elektroenergetyczne SN i nn
 • Adaptacje projektów budowlanych
 • Doradztwo w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • Instalacje elektryczne
 • Kompensacja mocy biernej
 • Nadzory budowlane
 • Oceny stanu technicznego opinie i ekspertyzy
 • Odnawialne źródła energii
 • Oświetlenie drogowe
 • Oświetlenie obiektów architektonicznych i krajobrazu
 • Oświetlenie wewnętrzne
 • Pomiary instalacji elektrycznych
 • Zapewniamy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, a także profesjonalne doradztwo techniczne
 • Analiza możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji naziemnej lub na dachu budynku
 • Inwertery sieciowe, hybrydowe, bateryjne, stosowane w instalacjach fotowoltaicznych
 • Magazyny energii – przegląd rozwiązań technicznych, sposoby połączenia z instalacją fotowoltaiczną istniejącą lub projektowaną dla mikroinstalacji, małych instalacji, farm fotowoltaicznych
 • Realizujemy projekty instalacji fotowoltaicznych wraz ze szczegółowym doradztwem technicznym
 • Przygotowujemy dokumenty do przedsiębiorstwa energetycznego (ENERGA, PGE, itp.) w celu złożenia z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
 • Sporządzamy projekty techniczne stacji transformatorowych SN/nn dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 100 kW do 630 kW oraz większych, 1 MW do kilku MW w postaci stacji kontenerowych 1- i 2-transformatorowych
 • Profesjonalne podejście do każdej inwestycji PV potwierdzone przez zadowolonych klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, przedsiębiorców, wykonawców generalnych, inwestorów
 • Wykonanie projektów budowlanych linii napowietrznych, kablowych, SN, nn, stacji transformatorowych SN/nn.
 • Przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych przyłączy do budynków.

Wykonywanie adaptacji projektów elektrycznych do indywidualnych potrzeb, dostosowanych do lokalnych warunków oraz przystosowanie projektu do wymogów prawa budowlanego.

Aranżacje, inspiracje i pomysły oświetlenia od koncepcji po efekt końcowy:

 • dla obiektów architektury i krajobrazu
 • dla terenów sportowych i rekreacyjnych
 • dla ogrodów zimowych, tarasów
 • dla wnętrz biurowych, usługowych, sklepów, supermarketów, restauracji, hoteli, itp.

Pełen zakres doradztwa i projektowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w obiektach sportowych, na terenach rekreacyjnych, placach, parkach.

Projekty oświetlenia i zasilania w energię elektryczną z sieci energetycznej, a także z systemu fotowoltaicznego, agregatu prądotwórczego, itp.

Doradztwo techniczne w zakresie doboru kondensatorów i dławików do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej.

 • Sprawowanie nadzoru budowlanego w branży elektrycznej.
 • Prowadzenie kontroli robót elektrycznych w obiektach kubaturowych.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży energetycznej przy budowie i przebudowie dróg gminnych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad.
 • Dokonywanie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej.
 • Wystawianie opinii technicznych i ekspertyz instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych.
 • Przygotowywanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej obiektów użyteczności publicznej, bloków mieszkalnych; posiadamy certyfikat OZE i wpis do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

OZE – inwestycja w ekologiczną i ekonomiczną przyszłość.

 • Sporządzanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w celu zgłoszenia na wymianę licznika energii elektrycznej.
 • Uzgadnianie projektów PV pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 • Doradztwo w zakresie doboru paneli słonecznych, inwerterów AC/DC.

Jesteśmy certyfikowanym instalatorem OZE, posiadamy w tym zakresie certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Propozycje kreatywnego, nowoczesnego podejścia do oświetlenia dróg, chodników, placów, boisk i innych obiektów sportowych.
 • Wdrażanie energooszczędnych i inteligentnych systemów oświetlenia drogowego dedykowane dla gmin i innych zarządców dróg.

Aranżacja oświetlenia budynków, placów, parków, molo, terenów rekreacyjnych i innych obiektów krajobrazu w celu wydobycia doskonałego klimatu oświetlenia obiektów plenerowych, tarasów, patio, ogrodów, fasady budynków, dekoracja barwnym światłem budynków, budowli, elewacji, elementów architektury, itp.

 • Koncepcje projektowe i doradztwo w zakresie oświetlenia w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, parkingach podziemnych, itp.
 • Profesjonalny dobór opraw oświetleniowych i nowoczesnych rozwiązań sterowania oświetleniem.
 • Projektowanie oświetlenia dla inteligentnego domu tworząc idealny nastrój w salonie, praktyczne oświetlenie w kuchni, komfortowe światło w pokojach do pracy.
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych
 • Sporządzanie protokołów badań urządzeń elektrycznych
 • Oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń
 • Doradztwo w zakresie poprawy parametrów technicznych: instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych, ochrony przeciwporażeniowej